Lutherův památník na náměstí Kirchplatz

„... aby se i budoucím generacím připomněl velký reformátor.“

Občané města Oederan se rozhodli věnovat Martinu Lutherovi v listopadu 1883 k oslavám při příležitosti uplynutí 400 let od jeho narození pomník. 29. června 1884 proběhlo slavnostní odhalení jeho bysty na náměstí Kirchplatz (dnes náměstí Martin-Luther-Platz).

 

Je replikou pomníku Martina Luthera ve Wormsu, vytvořeného podle návrhu Ernsta Rietschela, významného saského sochaře své doby. Odlití bronzové bysty provedla firma Bierling v Drážďanech.

 

V létě 1942 musela být bysta odevzdána jakožto darovaný kov jedné z chemnitzských firem obchodujících s kovy, kde se měla roztavit pro válečné účely.

 

Oederanský kronikář a vlastenec Richard Rentsch nepoškozenou bystu Luthera od této firmy v roce 1946 odkoupil a vrátil ji do Oederanu. Nákladů i opětovného umístění se ujala farnost. Díky tomu zůstalo toto významné umělecké dílo Oederanu zachováno.  Rentsch to okomentoval následujícími slovy: Kéž by se návrat bysty Martina Luthera stal symbolem duchovní a duševní obnovy v naší vlasti.

 

čtěte více... skrýt informace...

Adresa
Martin Luther Platz  2
09569 Oederan

k dispozici žádný zvuk