Historické údaje

1211 pravděpodobně doba, ve které se odehrává sága Edda a Ranius
1226    první úřední zmínka o Oederanu
1227 
Jindřich III. Míšeňský povýšil Oederan na město.
1400 první výstavba radnice
1403 první pečeť města Oederan
1481 nejstarší doklad o hornictví v Oederanu
1494 Byl potvrzen soukenický cech.
1505 Byl potvrzen tkalcovský cech.
1539 Reformační rok v Oederanu
1583 Kurfiřt August I. uděluje Oederanu některé horní svobody. Oederan se smí nazývat „Svobodným horním městem“.
1590 Platí dnešní forma názvu Oederan.
1600 „Německá kniha měst“ uvádí u Oederanu 4000 obyvatel a 500 domů.
1632 Třicetiletá válka se nevyhnula ani Oederanu.
1709 Velký požár města (shořelo 240 domů, 27 stodol, kostel a radnice)
1723 V Oederanu jsou instalovány kurfiřtské poštovní milníky.
1727 Vysvěcení novostavby kostela a Silbermannových varhan
1755 Městská lékárna získává kurfiřtské privilegium.
1800 Oederan navštívil dramatik Heinrich von Kleist.
1812 Napoleon v Oederanu
1843 První knihovna v Oederanu
1847 Instalace pískovcové kašny na tržišti
1868 Otevření železniční trati Flöha – Freiberg.
1908 V Oederanu funguje 28 výčepů a hostinců.
1920 Položení základního kamene pro lázně v ulici Hainichener Straße
1922 Otevření městských lázní
1927 Domovská slavnost v Oederanu u příležitosti 700 let města
1928 Otevření kina v ulici Teichplan
1928 Instalace památníku Franze Schuberta v Městském lese (Stadtwald) u příležitosti 100. výročí úmrtí skladatele
1931 Položení základního kamene katolického kostela v Oederanu
1939 Velký požár v ulici Große Kirchgasse
1941 Stará křtitelnice (asi 700 let stará) je přenesena z náměstí před kostelem do jeho nitra.
1945 Po ukončení žní demokratická půdní reforma (500 ha půdy, z toho 270 ha orné půdy)
1945/46 Antifašistická demokratická školská reforma
1956 Zemřel Richard Rentsch (vrchní učitel, varhaník, kronikář)
1965 Kutilové a řezbáři postavili na náměstí Marktplatz pyramidu.
1977 Slavnost 750. výročí města Oederanu