Kašna na tržišti

Ozdoba tržiště od roku 1847

V dobách, kdy ještě nebyl ve všech domech vodovod, stály v ulicích a uličkách města dřevěné kádě plněné vodou pomocí potrubí. Taková zvláště velká káď stála také na horním tržišti.

Městský potrubní mistr odpovídal za údržbu a naplnění vodou a přispíval tak velkou měrou k hašení případného požáru. V roce 1847 nechal továrník Adolph Gottlob Fiedler vlastními náklady nahradit dřevěnou káď na tržišti kamennou nádrží. Na počest této události složil Gottlob Daniel Staberoh, první městský kronikář, báseň o historii města „Nová nádrž na městském tržišti“, která měla několik slok.

Nedopatřením však byla v roce 1950 zničena. Peněžní sbírky přátel přírody a domoviny umožnily v roce 1953 její obnovu, kterou provedl sochařský mistr Helmut Müller.

čtěte více... skrýt informace...

Adresa
Markt 
09569 Oederan

k dispozici žádný zvuk

Přitažlivost