Náměstí Markt

„ ... z pravoúhlého tržiště, které obklopují okázalé domy, vybíhá pět ulic...“ (Friedrich Georg Wick, Sasko v obrazech, 1841–1842)

U oederanského náměstí Markt, tedy tržiště, dříve označovaného Obermarkt neboli Horní tržiště, je patrné, že bylo založeno podle určitého plánu. Není však doloženo, kdy byly kolem náměstí postaveny první měšťanské domy.

Pravděpodobně to bylo po roce 1300. Majiteli domů na náměstí Markt byli v dřívějších staletích bohatí řemeslníci a kupci, kteří zároveň v rolích starostů, městských soudců a daňových výběrčí řídili osudy města. Nacházely se zde i radnice, poštovní zastávka a dva městské hostince.

Na vlastním náměstí Markt se pravidelně konaly hokynářské a dobytčí trhy. Před očima městské správy se zde organizovaly i politické a kulturní akce, manifestace a demonstrace.

čtěte více... skrýt informace...

Adresa
Markt 
09569 Oederan