Freiberger Straße 11

Lékárna, která je na stejném místě již více než 300 let

23. října 1713 získal lékárník Georg Christian Pirner občanské právo města Oederan. Už brzy poté koupil nemovitost č. 11 v uličce Freiberger Gasse, která byla také zničena při požáru roku 1709, a zřídil si tam „s vynaložením mnoha nákladů“ lékárnu.

Mezi občany si brzy získal úctu a byl zvolen radním, později městským soudcem a dokonce i starostou města. Při dalším požáru města v roce 1753 padl obytný dům i zadní budova nalevo a postranní budova napravo za oběť plamenům. Pirner, který byl v té době starostou, nestavěl znovu jen svůj vlastní dům, ale musel se současně postarat i o obnovu radnice. Využil přitom příležitosti a nechal si od kurfiřta Friedricha Augusta II. pro sebe a všechny následující majitele své lékárny udělit výhradní právo na provozování lékárny v Oederanu.

Po Pirnerově smrti v roce 1757 převzal lékárnu jeho zeť, který ji v roce 1794 předal svému synovi. Zůstala tak až do roku 1835 ve vlastnictví vážené oederanské rodiny Pirnerů/Heisterbergků. Poté se její majitelé, resp. nájemci často střídali. Dnes je lékárna v soukromém vlastnictví.

čtěte více... skrýt informace...

Adresa
Freiberger Straße 11
09569 Oederan

k dispozici žádný zvuk