Radnice

Symbol městské samosprávy

Radnice byla zničena za třicetileté války, stejně jako při požárech v letech 1709 a 1753 a její obnova byla dokončena v roce 1785 za velkých obětí občanů města.

První budova radnice stávala na náměstí Markt pravděpodobně už kolem roku 1400. K této ani k následující budově však nemáme žádné doložené údaje. Díky těžbě stříbra a soukenickému řemeslu získalo město Oederan v 15. a 16. století bohatství, které se odrazilo i na stavbě nové radnice.

Stavba dnešní radnice bývá přiřčena Hieronymu Lotterovi, staviteli zámku Augustusburg. Ještě dnes vidíme na budově architektonické prvky z doby renesance, např. dvoje vchodové dveře ve vstupní hale a části arkýře. Radnice byla centrálním místem městského života a ve velké radní síni se konala zasedání rady, ale také soudní jednání, při kterých byli různými rolemi pověřeni i občané města. Nacházely se zde i vězeňské prostory a radní sklep, kde se skladovalo městské pivo. Byl tu obchodní dům i tančírna, ale i váha pro obchod se solí a různé měrky pro měření nakoupeného zboží. Přistavěna byla věznice (Fronveste) a pivovar.

Jako jediná budova ve městě kromě kostela měla radnice věž se zvonem a hodinami. S rostoucím počtem obyvatel se rozšiřovaly i úkoly městské správy a tím také počet zaměstnanců. Proto byla v letech 1913/1914 provedena velká přestavba, odpovídající novým požadavkům. O sto let později se stárnoucí radnice v následujících třech letech opět dočká rozsáhlé rekonstrukce.

čtěte více... skrýt informace...

Adresa
Markt  
09569 Oederan

k dispozici žádný zvuk