Enge Gasse 26

Od mistrovského domu tkalcovského cechu až po „restauraci“

Tato budova se nachází na konci uličky Enge Gasse na pravé straně. V roce 1767 koupil plátenický cech vypálené místo, které se tu nacházelo od roku 1753, a postavil zde svůj mistrovský dům.

V následujících letech fungoval jako shromažďovací místo, nálevna, ubytovna a obytný dům tohoto cechu. Kolem roku 1800 v nemovitosti bydlelo až pět tkalcovských rodin. Správcem ubytovny byl tkalcovský mistr dosazený cechem. Od roku 1854 sem byla dokonce umístěna městská tkalcovská škola.

V roce 1892 převzal „restauraci Webermeisterhaus (Tkalcovský mistrovský dům)“ tkalcovský mistr Diendorf. O deset let později mu tkalcovský cech prodal pozemek pod podmínkou, že jej nadále bude moci využívat ke shromážděním cechu. V roce 1920 koupilo bývalý tkalcovský mistrovský dům město Oederan. Dnes už tkalcovský cech, který spolu se soukenickým cechem po 400 let výrazně ovlivňoval historii města, připomíná jen kamenný reliéf nad domovními dveřmi.

čtěte více... skrýt informace...

Adresa
Enge Gasse 26
09569 Oederan