Markt 7

Ze spodního hostince se stal „rothe Hirsch“ neboli „červený jelen“

Je doloženo, že obsluha hostů byla v této pivovárečné budově provozována již od roku 1638. Kromě „spodního hostince“ existoval v této době ve městě ještě druhý, „horní hostinec“, který stál rovněž na náměstí Markt.

Majitelé obou hostinců se živili nejen pohostinstvím, ale také zemědělstvím. Hostinec se zadními budovami, které se táhly až k ulici Enge Gasse, utrpěl velké škody při požárech města v letech 1709 a 1753.

Od počátku 19. století se mluvilo o hostinci u „červeného jelena“ a asi od roku 1850 o hotelu „Hirsch“ neboli „Jelen“. Koncese udělená městskou radou povolovala podávání alkoholických a jiných nápojů a teplých i studených jídel, ubytovávání cizinců a ustájení koní v určených stájích. V sále budovy se konaly veřejné tancovačky a další akce. V dobách NDR zde byla kromě restaurace v přízemí také centrální školní jídelna, kde se denně vařilo až 2000 porcí jídla.

V roce 2001 byly budovy Markt 6 a 7 až na přední průčelí strženy a poté zrealizována nová výstavba: v domě Markt 6 byly vytvořeny nové, moderní prostory pro městský archiv a muzeum, v budově Markt 7 pak prostory pro městskou knihovnu. I restaurace nyní opět zve k zastavení a občerstvení.

čtěte více... skrýt informace...

Adresa
Markt 7
09569 Oederan

k dispozici žádný zvuk

Přitažlivost